ỐNG HÚT

C
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • CÔNG ĐOẠN RỬA PHÈN SƠ CHẾ CỎ BÀNG

 • CÔNG ĐOẠN PHÂN LOẠI, CẮT ỐNG CỎ BÀNG

 • CÔNG ĐOẠN LÀM SẠCH RUỘT ỐNG CỎ BÀNG

 • CÔNG ĐOẠN VỆ SINH ỐNG BÁN THÀNH PHẨM

 • CÔNG ĐOẠN PHƠI - SÁY ỐNG HÚT CỎ BÀNG

 • CÔNG ĐOẠN KIỂM TRA THÀNH PHẨM

 • CÔNG ĐOẠN ĐÓNG GÓI

ĐẶC TÍNH

ỐNG HÚT CỎ ÔNG GIÁO

Giới thiêu về DigiNet